สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี

   endนายจ้าง สถานประกอบการอย่าใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวจากนายหน้าเถื่อน ย้ำนายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694 endแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์การเป็นนายจ้าง - ลูกจ้างแล้วได้หนังสือรับรอง ให้รีบไปดำเนินการตรวจสัญชาติทันที สอบถามโทร. 1694 endกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แจ้งกำหนดการเปิดฝึกอบรม และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทั่วประเทศทางเว็บไซต์ http://www.dsd.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ หรือโทร. 0-2245-1707end

นโยบายรัฐบาล

วาทะนายกรัฐมนตรี

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฎหมายแรงงาน

click icon

อิเล็กทรอนิกส์
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content
line

ข่าวกิจกรรม

Syndicate content

สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4/2560

  

วิดีทัศน์ท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

line

ลิงค์ที่น่าสนใจ

E - SERVICES