ติดต่อเรา

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี

 

 

 

 ที่ตั้ง: ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 (ฝั่งอาคารจอดรถยนต์)

         เลขที่ 123 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

โทรศัพท์/โทรสาร: 036-340774, 036-340775

  

Website: www.saraburi.mol.go.th

Facebook: www.facebook.com/mol.saraburi

Twitter: www.twitter.com/MOL_SARABURI

 

E-mail: saraburi@mol.go.th

E-mail: saraburi_labor@hotmail.com

E-mail: saraburi.mol@gmail.com

 

 แผนที่การเดินทาง

<