สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2558

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหัวดสระบุรี รองรับประชาคมอาเซียน (AC) ไตรมาส 3/2558 (กรกฎาคม - กันยายน)

AttachmentSize
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2558.pdf5.72 MB