การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานภาครัฐ

 

 

พบเห็นหรือร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ

 

ผ่านสำนักงานจังหวัดสระบุรี

E-Mail: anticor.srb@gmail.com โทรศัพท์ 036-220439

 

หรือ

สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี

E-Mail: saraburi_labor@hotmail.com โทรศัพท์ 036-220059, 036-221973