โครงการสาน - สร้าง - เสริมสุขแรงงานไทย ครั้งที่ 2

 โครงการสาน - สร้าง - เสริมสุขแรงงานไทย

สำนักงานแรงงานหวัดสระบุรี จัดงานโครงการสาน - สร้าง - เสริมสุขแรงงานไทย
 
ณ ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559
เวลา 10.00 - 15.00 น.
 
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี
โทร: 036 - 220059