สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2559

 สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี ไตรมาส 2 ปี 2559 (เมษายน - มิถุนายน 2559)

AttachmentSize
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2559.pdf8.76 MB