วันที่ (1-12-2559) เวลา 09.00 น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม

 วันที่ (1-12-2559) เวลา 09.00 น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงพยาบาลสระบุรี จำนวน 35 ราย และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี จำนวน 50 ราย