สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรีจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้สบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี

 วันนี้ (16-12-2559) เวลา 09.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรีจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้สบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี เพื่อพิจารณาโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานฯ ณ ห้องประชุมคลังจังหวัดสระบุรี โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน