สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2559

 

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี ไตรมาส 3 ปี 2559 (กรกฎาคม - กันยายน 2559)
AttachmentSize
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2559.pdf3.76 MB