สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2560

 สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน - มิถุนายน 2560)

AttachmentSize
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2560.pdf3.6 MB