บริการด้านแรงงาน Smart Labour 2

 

 แอปพลิเคชั่นบนมือถือ ภายใต้ชื่อ "Smart Labour"


   
  
     เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของคนทำงานในยุคดิจิทัลให้เข้าถึงบริการด้านแรงงานที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น  ซึ่งท่านสามารถดาวโหลดแอปพลิเคชั่น "Smart Labour" ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smart Phone)  และแท็ปเล็ต (Tablet) ทั้งระบบแอนดรอยด์ (Android)  ใน Google Play หรือ Play Store และระบบไอโอเอส (iOS)  ใน App Store  หรือสามารถดาวน์โหลดผ่านศูนย์กลางแอปพลิเคชั่นภาครัฐ (Government Application Center : GAC)