วันพระราชทานธงชาติไทย : 28 กันยายนของทุกปี

 100 ปี ธงชาติไทย : วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย

  

            วันที่ 28 กันยายนของทุกปี ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทย ล่าสุด รัฐบาลประกาศให้เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย โดยจะเริ่มในปีหน้า พ.ศ. 2560 แต่ไม่ได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ

            โดยมติ ครม.เห็นชอบให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย และกำหนดให้เชิญและประดับธงชาติในวันดังกล่าว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย 

วิวัฒนาการของธงชาติไทย
           ในอดีตไทยเคยใช้ธงชาติในหลายรูปแบบ แต่ที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เริ่มตั้งแต่ก่อน ปี 2325 ไทยเคยใช้ธงพื้นแดงเป็นสัญลักษณ์ เพื่อติดต่อการค้าตั้งแต่สมัยอยุธยา จากนั้นวิวัฒนาการของธงชาตไทย เริ่มเปลี่ยนรูปแบบมา จนถึงปี 2394 เริ่มใช้ช้าง สัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาเป็นสัณลักษณ์ ก่อนในปี 2460 จะประกาศใช้ธงไตรรงค์ ที่สะท้อนความเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ทั้งสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
 
การกำหนดวันธงชาติอิงกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ การสร้างชาติของแต่ละประเทศ
           ปัจจุบันทั่วโลก มี 54 ประเทศ ที่กำหนดให้มีวันธงชาติ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร รัสเซีย และในอาเซียนเพื่อนบ้านของไทยมี ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ซึ่งการกำหนดวันธงชาติของต่างประเทศ จะอิงกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ การสร้างชาติของแต่ละประเทศ ซึ่งในอดีตประเทศไทยเคยใช้กลวิธีเหล่านี้ในการสร้างความสามัคคีของคนในชาติ เช่น สมัยจอมพล ป.พิบูลย์สงคราม ที่ส่งเสริมความเป็นชาตินิยม

ให้ความสำคัญกับการปลุกกระแสความเป็นชาติ ผ่านจิตสำนึกเพื่อสร้างความสามัคคี
          อีกด้านหนึ่งนายตระกูล มีชัย นักรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชี้การที่รัฐบาลประกาศวันพระราชทานธงชาติไทยนั้น ไม่สะท้อนนัยยะที่ต้องการสื่อสารความเป็นชาติกับประชาชนมากนัก มองเป็นเพียงวาระงานประจำของสำนักนายกรัฐมนตรี โดยนายตระกูล เสนอว่าหากจะสร้างการรับรู้กับประชาชน เพื่อสร้างความสามัคคีภายในประเทศนั้น ต้องเริ่มจากการให้ความสำคัญกับการปลุกกระแสความเป็นชาติ ผ่านจิตสำนึกเสียก่อน