สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดสระบุรี

 

สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดสระบุรี

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีถวายดอไม้จันทน์ ณ สถานที่ใกล้บ้าน ซึ่งจัดไว้อำเภอละ 1 แห่ง