สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2560

 สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี ไตรมาส 3 ปี 2560 (กรกฎาคม - กันยายน 2560)

AttachmentSize
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2560.pdf4.02 MB