โทร. 1506 "สอบถามทุกเรื่องเพื่อแรงงานไทย"

 


          กระทรวงแรงงาน เปิดสายด่วน 1506 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ให้คำปรึกษาแนะนำ รับข้อร้องทุกข์ ข้อร้องเรียน จากนายจ้าง / ลูกจ้าง โดยสามารถให้ข้อมูล ปรึกษาหารือ และแนะนำข้อปฏิบัติให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพ