บริการด้านแรงงาน Smart Labour 3

 แอปพลิเคชั่นบนมือถือ ภายใต้ชื่อ "Smart Labour"

      กระทรวงแรงงาน ได้พัฒนาระบบ Mobile Application บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน ภายใต้ชื่อ “Smart Labour 3” (Smart Labour Version 3) เป็นการให้บริการด้านแรงงานแบบบูรณาการระบบสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต รองรับทั้งระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) และแอนดรอยด์ (Android) โดยลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวสามารถเข้าใช้บริการทุกระบบ (Single Sign On) และพร้อมเปิดบริการให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน“Smart Labour 3” ผ่าน Google Play ของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และผ่าน App Store ของระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) และผ่านศูนย์กลางแอพพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center: GAC) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยแอพพลิเคชันมีบริการ ดังนี้ 

  1. บริการแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ 
  2. บริการรับแจ้งปัญหาแรงงานต่างด้าว (DOE Help Me)
  3. แจ้งเตือนส่งเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 
  4. ค้นหาข้อมูลและตำแหน่งโรงพยาบาลผู้ประกันตน 
  5. ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40
  6. บริการตรวจสอบผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

AttachmentSize
smart labour 3.pdf9.67 MB