ข่าวประกาศจากสำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี

  1. ประกาศ รับสมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสระบุรี

2. ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

3. ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

4. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  

5. ประกาศ นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

6. ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ

7. ประกาศ มาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี 

AttachmentSize
เรื่อง รับสมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้างลูกจ้างเป็น คอก.พิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสระบุรี.pdf117.84 KB
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์.pdf105.63 KB
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf265.47 KB
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป.pdf344.84 KB
เรื่อง นักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี.pdf694.5 KB
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ.pdf94.65 KB
เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงานแรงงานจังหัวดสระบุรี.pdf215.49 KB