สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2561

 สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี ไตรมาส 2 ปี 2561 (เมษายน - มิถุนายน 2561)

AttachmentSize
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2561.pdf3.78 MB