สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2561

 

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)

AttachmentSize
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2561.pdf3.6 MB