สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2561

 

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี ไตรมาส 4 ปี 2561 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)

AttachmentSize
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2561.pdf3.56 MB