สถานการณ์ด้านแรงงาน รายปี พ.ศ. 2561 (มกราคม-ธันวาคม)

 

สถานการณ์ด้านแรงงาน รายปี พ.ศ. 2561 (มกราคม-ธันวาคม 2561)

AttachmentSize
ปกหน้า ปกหลัง ปี 61.pdf634.04 KB
ปกใน หน้าหลัง ปี 61.pdf302.56 KB
คำนำ สารบัญ ปี 61.pdf144.04 KB
รูปเล่มสมบูรณ์ ปี 61.pdf1.69 MB