การยื่นขอเงินประกันการเดินทางกลับ (ค่าตั๋วเครื่องบิน) และเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้าง (แทจิกึม)

 

การยื่นขอเงินประกันการเดินทางกลับ (ค่าตั๋วเครื่องบิน)

และเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้าง (แทจิกึม)