แรงงานจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม "ส่งเสริมการให้ความรู้ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน"

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม "ส่งเสริมการให้ความรู้ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน" ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี โดยมีนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีนางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนายจ้างและผู้แทนนายจ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน  ต่อจากนั้น เป็นการบรรยายใน 5 หัวข้อ ดังนี้


1) แนวทางการตรวจบูรณาการการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยแรงงานจังหวัดสระบุรี


2) กฎหมายประกันสังคม โดยผู้แทนประกันสังคมจังหวัดสระบุรี


3) แรงงานต่างด้าวกับปัญหาการค้ามนุษย์ โดยผู้แทนจัดหางานจังหวัดสระบุรี


4) ภารกิจสำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี


5) การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ โดยผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี

 

 

**************************************************