แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมมอบดอกไม้ส่งนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ที่เดินทางไปรับตำแหน่งที่จังหวัดราชบุรี

 

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมมอบดอกไม้ส่งนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และนางพรศรี ตรงศิริ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ที่เดินทางไปรับตำแหน่งที่จังหวัดราชบุรี

 

 

******************************************************