แรงงานจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารกระทรวงแรงงาน

 

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ณ อาคารกระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร ดังนี้1) เวลา 09.00 น. ร่วมแสดงความยินดีกับนายอภิญญา สุจริตตานันท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน2) เวลา 09.30 น. ร่วมแสดงความยินดีกับนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการจัดหางาน3) เวลา 10.00 น. ร่วมแสดงความยินดีกับนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

 

 

 

***********************************************************