ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี และศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน บูรณาการร่วมจัดกิจกรรมโครงสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 7/2561 และกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มประชาชน
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี และศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน บูรณาการร่วมจัดกิจกรรมโครงสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี และกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มประชาชน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี เปิดโครงการ ตรวจติดตาม จ่ายเงินค่าตอบแทน และปิดโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวม 22 โครงการ
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ตรวจติดตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561