ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
สระบุรีจัดประชุมอาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย (สัญจร) ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561
แรงงานจังหวัดสระบุรีร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5/2561
สรจ.สระบุรี จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย (สัญจร) ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1