ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายวีรจิตต์ สิทธิชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน 2 กิจกรรม
สรจ.สระบุรี พร้อมหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรีออกตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในนามศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี
แรงงานจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี
สรจ.สระบุรีพร้อมหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมบูรณาการกับชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัด และชุดป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเข้าตรวจสถานประกอบการ ร้านคาราโอเกะ สถานบันเทิง ในพื้นที่อำเภอวิหารแดง