ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
สระบุรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญปฏิบัติงาน​ เข้าร่วมการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงาน​ รุ่นที่​ 23
สรจ.สระบุรี พร้อมหน่วยงานเข้าตรวจเยี่ยม ครอบครัวผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับทุน การศึกษาพระราชทาน ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561
สระบุรี หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ในนามศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าตรวจสถานประกอบการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การใช้แรงงานบังคับ และตรวจสารเสพติด
แรงงานจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”