ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
แรงงานจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัด ร่วมประชุมกรมการจังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นางกัญจนา เพียนามโคตร อาสาสมัครแรงงานตำบลหนองจรเข้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับหวัดสระบุรี และอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แรงงานจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางกัญจนา เพียนามโคตร อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาสาสมัครแรงงานและพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานให้มีมาตรฐานในการดำเนินงาน และรับมอบนโยบายของกระทรวงแรง
แรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมจองพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน