ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ลงพื้นที่เพื่อสอบถามและให้การช่วยเหลือครอบครัวนายสิทธิโชค จรรยาศรี (ผู้ร้องทุกข์) ให้มีอาชีพ มีรายได้
แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2562
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานสระบุรีลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ร้องทุกข์ให้มีงานทำมีรายได้เลี้ยงชีพ”