ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
แรงงานจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562
แรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน CP-meiji ครบรอบ 30 ปี ณ บริษัท ซีพี - เมจิ จำกัด สาขาสระบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดสระบุรี (ก.ช.ภ.จ.สระบุรี) ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
สรจ.สระบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด