ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
แรงงานจังหวัดสระบุรีร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตร ในโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลในมหามงคลวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติปีที่ 68
แรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมฟังปาฐกถาเรื่อง e-SmartBox กับประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการให้บริการประชาชน และร่วมเป็นเกียรติเปิดศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าเยี่ยม สถานประกอบการSMEs ที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ กรณีได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ