ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
พ.ต.ต.หญิงรมยง สุรกิจบรรหาร แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี งานรดน้ำดำหัวประเพณีสงกรานต์ 2556 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
แรงงานจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
แรงงานจังหวัดสระบุรี ให้ความรู้แก่ผู้เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี
ประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์) รอบที่ 2 และประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี