ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมมอบดอกไม้ส่งนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ที่เดินทางไปรับตำแหน่งที่จังหวัดราชบุรี
สรจ.สระบุรี ร่วมกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยผู้ประกันตนที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลพระพุทธบาท เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร
สรจ.สระบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 ณ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสระบุรี
แรงงานจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดสระบุรีร่วมงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562”