ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดสระบุรี รอบการประเมินที่ 2/2562
สรจ.สระบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ครั้งที่ 9
สรจ.สระบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือตามคำร้องขอความช่วยเหลือในพื้นที่อำเภอหนองแคและอำเภอแก่งคอย
แรงงานจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน การประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 9/2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562