ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
แรงงานจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางกัญจนา เพียนามโคตร อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาสาสมัครแรงงานและพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานให้มีมาตรฐานในการดำเนินงาน และรับมอบนโยบายของกระทรวงแรง
แรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมจองพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน
แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายวีรจิตต์ สิทธิชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดที่ประสบอุทกภัย
แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระบุรี เพื่อพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดสระบุรี