ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
แรงงานจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม "ส่งเสริมการให้ความรู้ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน"
สรจ.สระบุรี เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน"ตลาดนัดเงินทุนเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยจังหวัดสระบุรี" ตามโครงการ มหกรรมตลาดเงินตลาดทุนเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย จังหวัดสระบุรี
สรจ.สระบุรี สระบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การครองชีพ แรงงาน สังคม และได้แนะนำอนุกรรมการชุดใหม่ รวมถึงนำเสนอผลการสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไป
สระบุรี หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ในนามศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าตรวจสถานประกอบการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ปัญหายาเสพติด แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย การใช้แรงงานบังคับและการใช้แรงงานเด็ก