Image หัวข้อ
สรจ.สระบุรี ร่วมกิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมที่นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสระบุรี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สรจ.สระบุรี ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ” เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ​ รีสอร์ท ฮวงจุ้ย บ้านภูเขา
สรจ.สระบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1
แรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ