Image หัวข้อ
สรจ.สระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์
แรงงานจังหวัดสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2562 เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ ณ วัดเขาขี้เหล็ก ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย
แรงงานจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาคเงินในงาน "วันธารน้ำใจสู่กาชาดสระบุรี" ประจำปี 2562 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
สรจ.สระบุรี บูรณาการการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรี ร่วมตรวจสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ยาเสพติด และการบังคับใช้แรงงาน