สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2557

 สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี ไตรมาส 3 ปี 2557 (กรกฎาคม - กันยายน 2557)

ไฟล์แนบขนาด
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี ไตรมาส 3 ปี 2557.pdf5.95 MB