สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2558

 สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2558 (เมษายน - มิถุนายน 2558)

ไฟล์แนบขนาด
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2558.pdf4.85 MB