สถานการณ์ด้านแรงงาน รายปี พ.ศ. 2558 (มกราคม-ธันวาคม)

 สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี รายปี พ.ศ. 2558 (มกราคม-ธันวาคม 2558)

ไฟล์แนบขนาด
ปกหน้า - ปกหลัง ปี 2558.pdf695.33 KB
ปกใน - หน้าหลัง ปี 2558.pdf143.09 KB
คำนำ สารบัญ ปี 2558.pdf64.76 KB
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี รายปี 2558.pdf1.53 MB