โครงการสาน - สร้าง - เสริมสุขแรงงานไทย ครั้งที่ 1

โครงการสาน - สร้าง - เสริมสุขแรงงานไทย

สำนักงานแรงงานหวัดสระบุรี จัดงานโครงการสาน - สร้าง - เสริมสุขแรงงานไทย
 
วัดโคกกระต่าย ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559
เวลา 08.00 - 12.00 น.
และ
ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ต
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559
เวลา 10.00 - 15.00 น.
 
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี
โทร: 036 - 220059