สรุปผลการจัดซือจัดจ้างประจำเดือน (สขร.1)

ไฟล์แนบขนาด
ประจำเดือน พฤศจิกายน 256030 KB
ประจำเดือน ตุลาคม 256030.5 KB
ประจำเดือน กันยายน 256031.5 KB
ประจำเดือน สิงหาคม 256030 KB
ประจำเดือน กรกฎาคม 256030.5 KB
ประจำเดือน มิถุนายน 256031.5 KB
ประจำเดือน พฤษภาคม 256033.5 KB
ประจำเดือน เมษายน 256029.5 KB
ประจำเดือน มีนาคม 256033.5 KB
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256043 KB
ประจำเดือน มกราคม 256034.5 KB
ประจำเดือน ธันวาคม 255930.5 KB
ประจำเดือน พฤศจิกายน 255930.5 KB
ประจำเดือน ตุลาคม 255931 KB
ประจำเดือน กันยายน 255930.5 KB
ประจำเดือน สิงหาคม 255931.5 KB
ประจำเดือน กรกฎาคม 255930.5 KB
ประจำเดือน มิถุนายน 255932 KB
ประจำเดือน พฤษภาคม 255934.5 KB
ประจำเดือน เมษายน 255954.5 KB
ประจำเดือน มีนาคม 255930 KB
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 255932.5 KB
ประจำเดือน มกราคม 255930 KB
ประจำเดือน พฤศจิกายน 255829.5 KB
ประจำเดือน ตุลาคม 255830 KB
ประจำเดือน ธันวาคม 256030.5 KB
ประจำเดือน มกราคม 256130.5 KB
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256130.5 KB
ประจำเดือน มีนาคม 256130 KB
ประจำเดือน เมษายน 256131 KB
ประจำเดือน พฤษภาคม 256131.5 KB
ประจำเดือน มิถุนายน 256130 KB
ประจำเดือน กรกฎาคม 256129.5 KB
ประจำเดือน สิงหาคม 256131 KB
ประจำเดือน กันยายน 256131 KB