สถานการณ์ด้านแรงงาน รายปี พ.ศ. 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

 สถานการณ์ด้านแรงงาน รายปี พ.ศ. 2559 (มกราคม-ธันวาคม)

ไฟล์แนบขนาด
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี รายปี 2559.pdf1.51 MB
คำนำ - สารบัญ ปี 2559.pdf64.37 KB
ปกใน - หน้าหลัง ปี 2559.pdf137.61 KB
ปกหน้า - ปกหลัง ปี 2559.pdf663.54 KB