คลิปการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.)

> ชมคลิปย้อนหลัง <

การประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.)

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว)

 

ประชุมมอบนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1 (2/12/2560)

ประชุม ครั้งที่ 2/2560 (6/12/2560)

ประชุม ครั้งที่ 3/2560 (7/12/2560)

ระชุม ครั้งที่ 4/2560 (8/12/2560)

ประชุม ครั้งที่ 5/2560 (12/12/2560)

ประชุม ครั้งที่ 6/2560 (13/12/2560)

ประชุม ครั้งที่ 7/2560 (14/12/2560)