ข้อสั่งการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.)

 

 

ไฟล์แนบขนาด
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 2/2560 (6 ธ.ค.60).pdf578.15 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 3/2560 (7 ธ.ค.60).pdf564.37 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 4/2560 (8 ธ.ค.60).pdf753.5 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 5/2560 (12 ธ.ค.60).pdf310.81 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 6/2560 (13 ธ.ค.60).pdf524.94 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 7/2560 (14 ธ.ค.60).pdf559.99 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 8/2560 (15 ธ.ค.60).jpg268.16 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 9/2560 (18 ธ.ค.60).pdf424.97 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 10/2560 (19 ธ.ค.60).pdf230.8 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 11/2560 (20 ธ.ค.60).pdf657.91 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 12/2560 (21 ธ.ค.60).pdf379.46 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 13/2560 (22 ธ.ค.60).pdf471.09 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 14/2560 (25 ธ.ค.60).pdf236.41 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 15/2560 (26 ธ.ค.60).pdf218.18 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 16/2560 (27 ธ.ค.60).pdf502.08 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 17/2560 (28 ธ.ค.60).pdf291.28 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 18/2560-2561 (4 ม.ค.61).pdf636.59 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 19/2560-2561 (5 ม.ค.61).pdf322.73 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 20/2560-2561 (8 ม.ค.61).pdf545.26 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 21/2560-2561 (9 ม.ค.61).pdf578.69 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 22/2560-2561 (10 ม.ค.61).pdf562.47 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 23/2560-2561 (11 ม.ค.61).pdf312.19 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 24/2560-2561 (12 ม.ค.61).pdf516.13 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 25/2560-2561 (15 ม.ค.61).pdf315.79 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 26/2560-2561 (16 ม.ค.61).pdf408.98 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 27/2560-2561 (17 ม.ค.61).pdf620.64 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 28/2560-2561 (18 ม.ค.61).pdf886.29 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 29/2560-2561 (19 ม.ค.61).pdf245.95 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 30/2560-2561 (22 ม.ค.61).pdf231.73 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 31/2560-2561 (24 ม.ค.61).pdf868.14 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 32/2560-2561 (25 ม.ค.61).pdf377.22 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 33/2560-2561 (29 ม.ค.61).pdf476.39 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 34/2560-2561 (30 ม.ค.61).pdf358.79 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 35/2560-2561 (31 ม.ค.61).jpg750.39 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 36/2560-2561 (1 ก.พ.61).pdf314.04 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 37/2560-2561 (2 ก.พ.61).pdf317.07 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 38/2560-2561 (5 ก.พ.61).pdf370.03 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 39/2560-2561 (6 ก.พ.61).pdf298.78 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 40/2560-2561 (7 ก.พ.61).pdf461.82 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 41/2560-2561 (8 ก.พ.61).pdf270.99 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 42/2560-2561 (9 ก.พ.61).pdf250.59 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 43/2560-2561 (12 ก.พ.61).pdf509.51 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 44/2560-2561 (13 ก.พ.61).pdf437.65 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 45/2560-2561 (14 ก.พ.61).pdf135.72 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 46/2560-2561 (15 ก.พ.61).pdf612.46 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 47/2560-2561 (16 ก.พ.61).pdf515.45 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 48/2560-2561 (19 ก.พ.61).pdf73.17 KB
ข้อสั่งการ ครั้งที่ 49/2560-2561 (20 ก.พ.61).pdf308.97 KB