หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ร่วมน้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2561”

 

วันที่ 30 มกราคม 2561  หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชน ร่วมน้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2561” ซึ่งมีระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2561 ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดโคนม, กิจกรรมนันทนาการเเละกีฬา, งานราตรีโคนม Cowboy & Cowgirl Night, กิจกรรมด้านนิทรรศการ เเละสัมมนาวิชาการ, ประกวดแผนสื่อสารการตลาด และ กิจกรรมด้านสิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น บันเทิง/มหรสพ ดนตรีกลางลานสานต่องานที่พ่อสร้าง ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) บริเวณเขาตาแป้น อำเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี‬ #เทศกาลโคนมแห่งชาติ

 

 

 

 ************************************