สถานการณ์ด้านแรงงาน รายปี พ.ศ. 2560 (มกราคม-ธันวาคม)

 สถานการณ์ด้านแรงงาน รายปี พ.ศ. 2560 (มกราคม-ธันวาคม)

ไฟล์แนบขนาด
ปกหน้า ปกหลัง ปี 2560.pdf643.8 KB
ปกใน หน้าหลัง ปี 2560.pdf287.85 KB
คำนำ สารบัญ ปี 2560.pdf146.11 KB
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดสระบุรี รายปี 2560.pdf1.71 MB