ที่อยู่สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี

  

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี

ที่ตั้ง:  ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 (ฝั่งอาคารจอดรถยนต์)

          เลขที่ 123 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000

 

โทรศัพท์/โทรสาร:

          036-340774, 036-340775

 

E-Mail:

         - saraburi@mol.go.th

         - saraburi_labor@hotmail.com  

         - saraburi.mol@gmail.com

    

สื่อสารมหาดไทย (มท.): 12951 

IP PHONE กระทรวงแรงงาน: 69190, 69191 

 

รถประจำทางที่ผ่านสำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี

         -

 

 

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี
ที่ตั้ง: ศูนย์เรียนรู้อดิตยาเบอร์ล่า หลังที่ว่าการอำเภอแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 
โทรศัพท์/โทรสาร: 036-246571