สรจ.สระบุรี เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน"ตลาดนัดเงินทุนเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยจังหวัดสระบุรี" ตามโครงการ มหกรรมตลาดเงินตลาดทุนเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย จังหวัดสระบุรี

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงาน ชำนาญการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน"ตลาดนัดเงินทุนเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยจังหวัดสระบุรี" ตามโครงการ มหกรรมตลาดเงินตลาดทุนเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ ลานวาไรตี้ฮอลล์ ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า สุขอนันต์ปาร์ค จังหวัดสระบุรี เพื่อให้บริการทางการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจรช่วยเสริมสภาพคล่องและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว

 

 

*****************************************