สรจ.สระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด ณ ห้องประชุมชั้น 2 (ฝั่งอ่างเก็บน้ำ) ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน

 

 

***************************************************