แรงงานจังหวัดสระบุรี จัดหางานจังหวัดสระบุรี ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี อำเภอแก่งคอย และกำนันตำบลตาลเดี่ยว ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามคำของพระราชทานพระราชานุเคราะห์

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายอรรถพล ขันธวิธิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย จัดหางานจังหวัดสระบุรี ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรีและอำเภอแก่งคอย และกำนันตำบลตาลเดี่ยว ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามคำของพระราชทานพระราชานุเคราะห์ของนายสิทธิโชค จรรยาศรี สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ไม่ได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เนื่องจากค้างชำระค่าเล่าเรียนจึงไม่ได้รับระเบียบแสดงผลการเรียนและครอบครัวไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาต่อ

ผลการลงพื้นที่ตรวจสอบปรากฎว่า ไม่พบนายสิทธิโชค จรรยาศรี (ผู้ขอรับการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา) แต่ได้พบนายฆฑาวุธ จรรยาศรี (พี่ชาย) ซึ่งทำงานอยู่ที่ บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์จำกัด ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้ให้ข้อมูลว่าปัจจุบันนายสิทธิโชค จรรยาศรี ได้สมัครเรียนภาษาที่สถาบันภาษาญี่ปุ่นเอเซีย กรุงเทพมหานคร หลักสูตร 6 เดือน เพื่อไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นจึงไม่อยู่ในพื้นที่ ทั้งนี้ นายฆฑาวุธฯ จะประสานไปยังผู้ร้องเพื่อสอบถามความประสงค์ในการขอพระราชทานทุนการศึกษาและแจ้งให้ทราบโดยประสานงานผ่านอำเภอแก่งคอยต่อไป

 

 

*****************************************************